Festival amatérskeho divadla

Festivalová prehliadka a prezentácia neprofesionálneho divadla mladých v Párovských Hájoch, kultúrny dom a divadelný stan, chillout zóna, odborné diskusie s tvorcami a divákmi, vedené odborníkmi k divadelným predstaveniam, témam a k metódam inscenovania, divadelné dielne v rôznych priestoroch v Nitre, rozprava o komunitnom divadle v medzinárodnom kontexte zapojených krajín v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, prezentácia divadiel zo zahraničia a diskusie s nimi o ich štýle práce s mladými ľuďmi a ďalšie sprievodné aktivity – to všetko predstavuje Festival amatérskeho divadla organizovaný krajským osvetovým strediskom v Nitre.

www.kosnr.sk


Vytvorené: 29. 9. 2022