Detail zamestnanca

Mgr. Martin Záruba
referent pre kultúru
číslo dverí: 215
martin.zaruba@msunitra.sk