Detail zamestnanca

Mgr. Lenka Sovičová
referentka pre kultúru
číslo dverí: 215
lenka.sovicova@msunitra.sk