Nitra, milá Nitra…Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

Slávnosti sú už niekoľko rokov súčasťou programovej ponuky Cyrilo-metodskej cesty, ktorá v roku 2021 získala certifikát Rady Európy a zaradila sa medzi jej 48 kultúrnych ciest. Cesta je komplexnou kultúrnou a turistickou ponukou v priestore strednej, južnej a východnej Európy. V ich poetickom názve je zakódovaná úcta k cyrilo-metodskej a veľkomoravskej tradícii, hold výnimočným historickým i súčasným osobnostiam, ale i posolstvo dobra, súdržnosti a radosti z milých stretnutí.

Dramaturgia slávností spája duchovnú, historickú i spoločenskú dimenziu v rámci rôznorodej programovej ponuky. Hlavným pilierom duchovnej línie je tradičná Cyrilo-metodská národná púť na Svätoplukovom námestí. Historickú líniu slávností predstavujú odborné konferencie, historický festival Pribinova Nitrava, popularizačné historické divadelné predstavenia, projekcie, tvorivé dielne. Spoločenská línia poskytuje priestor na stretnutia obyvateľov Nitry i jej návštevníkov na koncertoch, výstavách, literárnych besedách i na Nitrianskom jarmoku s prezentáciou tradičných remesiel. Dôležitým realizačným faktorom je široká báza spolupráce samosprávy, duchovnej, vedeckej, profesionálnej i amatérskej sféry, univerzitného i základného školstva, občianskych združení i individuálnych nadšencov.

Facebooková stránka Nitra, milá Nitra


Vytvorené: 29. 9. 2022