Musica Sacra – medzinárodný festival sakrálnej hudby

Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra vznikol v roku 1991 ako súčasť projektu Slovanská Nitra. Je prezentáciou duchovnej hudby v podaní domácich i zahraničných umeleckých telies, vokálnych a inštrumentálnych sólistov.

Počas festivalu sa každoročne v júni uskutočňujú koncerty, vždy vo štvrtok a v nedeľu v Piaristickom kostole sv. Ladislava v Nitre. Festival tradične vrcholí v predvečer štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda a stáva sa tak súčasťou celoslovenských cyrilo-metodských slávností.


Vytvorené: 29. 9. 2022