36. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.12.2021
10. december 2021

AUDIO-VIDEO záznam z 36. mimriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.12.2021

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

3. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 392/2018-MZ zo dňa 03.12.2018 v znení uzn. č. 406/2018-MZ zo dňa 19.12.2018, v znení uzn. č. 215/2019-MZ zo dňa 27.06.2019 – Materiál č. 1064/2021


4. Návrh na doplnenie člena do Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre šport a Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti z radov poslancov a návrh na zmenu uznesenia č. 391/2018-MZ zo dňa 03.12.2018 v znení uznesenia č. 12/2019-MZ zo dňa 31.01.2019 – Materiál č. 1063/2021

5. Informatívna správa k  Dohode o urovnaní so spoločnosťou STRABAG s.r.o. – dopracovanie – Materiál č. 905/2021-1


6. Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2021 – Materiál č. 1061/2021Najčítanejšie správy
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021
32. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
4. október 2021