31. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. novembra 2009
5. november 2009
31. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. novembra 2009
31. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. novembra 2009 Súbory na stiahnutie(38 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 5. november 2009

mat 1533_09 Návrh VZN mesta Nitry č. 20_2009 Starostlivosť o zeleň a správa zelene Ikona súboru pdf (95 KB)

mat 1563_09 Správa o činnosti firmy Elcomp s.r.o. Nitra za rok 2008 pri zabezpečovaní Ikona súboru pdf (19 KB)

mat 1564_09 Audit verejného osvetlenia mesta Nitra Ikona súboru pdf (18 KB)

mat 1564_09_prioha Ikona súboru pdf (1197 KB)

mat 1565_09 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (VÍNO Nitra, spol. Ikona súboru pdf (170 KB)

mat 1569_09 Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy Ikona súboru pdf (28 KB)

mat 1573_09 Návrh na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (Univerzita Ikona súboru pdf (314 KB)

mat 1576_09 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry Ikona súboru pdf (152 KB)

mat 1578_09 Správa o výsledku kontroly čerpania dotácií poskytnutých odd. kultúry a športu Ikona súboru pdf (66 KB)

mat 1579_09 Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (JUDr. Ing. Jozef Ikona súboru pdf (117 KB)

mat 1581_09 Ikona súboru pdf (163 KB)

mat 1606_09 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií 2009_2010 Ikona súboru pdf (116 KB)

mat 1627_09 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2009 Ikona súboru pdf (23 KB)

mz1504_09_1 Ikona súboru pdf (136 KB)

mz1572_09 Ikona súboru pdf (71 KB)

mz1585_09 Ikona súboru pdf (527 KB)

mz1607_09 Ikona súboru pdf (187 KB)

mz161809 Ikona súboru pdf (45 KB)

mz_1582_09 Ikona súboru pdf (165 KB)

mz_1586_09 Ikona súboru pdf (167 KB)

mz_1588_09 Ikona súboru pdf (129 KB)

mz_1590_09 Ikona súboru pdf (165 KB)

mz_1591_09 Ikona súboru pdf (199 KB)

mz_1592_09 Ikona súboru pdf (29 KB)

mz_1593_09 Ikona súboru pdf (38 KB)

mz_1594_09 Ikona súboru pdf (186 KB)

mz_1595_09 Ikona súboru pdf (155 KB)

mz_1596_09 Ikona súboru pdf (389 KB)

mz_1613_09 Ikona súboru pdf (227 KB)

mz_1626_09 Ikona súboru pdf (810 KB)

mz_1629_09 Ikona súboru pdf (36 KB)

mz_1632_09 Ikona súboru pdf (29 KB)

Príloha k mat 1563_09 Ikona súboru pdf (1366 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 05.11.2009

Hlasovanie z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. novembra 2009 Ikona súboru pdf (223 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. novembra 2009 Ikona súboru pdf (149 KB)

Zápisnica z 31. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 5. novembra 2009 Ikona súboru pdf (211 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021