16. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 25.02.2020
21. február 2020

AUDIO-VIDEO záznam zo 16. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25.02.2020

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 25.02.2020


Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 25.02.2020

3.

Materiál č. 462/2020

Návrh Dodatku č. 5 k Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným „Nitrianska investičná, s.r.o.“Materiál č. 19 Ikona súboru pdf (59.6 KB)


4.

Materiál č. 460/2020

Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Nitra mladých“


5.

Materiál č. 458/2020

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2020


6.

Materiál č. 459/2020

Návrh na vyslovenie súhlasu s ukončením zmlúv na financovanie výstavby 33 nájomných bytov  „Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV“


7.

Materiál č. 461/2020

Návrh na zámer spolupráce pri výstavbe a údržbe autobusových prístreškov v Meste Nitra – spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.


Dodatočné materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 25.02.2020

1.

Materiál č. 464/2020

Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Nitry na rok 2020
pre cieľovú oblasť:

Podpory strategických športových klubov

Podpory ostatných športových klubov

Podpory športových podujatí


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021