Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. júna 2008
26. jún 2008
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. júna 2008
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. júna 2008 Súbory na stiahnutie(2 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 26. jún 2008

mat 727_08-1 Návrh na dlhodobý prenájom časti budovy vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (1661 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica rok 2008

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva – rok 2008 Ikona súboru pdf (4612 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021