28. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 06.04.2017
27. marec 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 06.04.2017


 

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 06.04.2017

 

otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.04.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017

 


 

materiál číslo 19


 

materiál číslo 987/2017


 

materiál číslo 986/2017


 

materiál číslo 995/2017


 

materiál číslo 1002/2017


 

materiál číslo 992/2017


 

materiál číslo 991/2017


 

materiál číslo 991/2017


 

materiál číslo 1003/2017


 

materiál číslo 1010/2017


 

materiál číslo 989/2017


 

materiál číslo 993/2017


 

materiál číslo 988/2017


 

materiál číslo 1001/2017


 

materiál číslo 996/2017


 

materiál číslo 998/2017


 

materiál číslo 800/2016-1


 

materiál číslo 980/2017


 

materiál číslo 981/2017


 

materiál číslo 982/2017


 

materiál číslo 985/2017


 

materiál číslo 984/2017


 

materiál číslo 994/2017


 

materiál číslo 1000/2017


 

materiál číslo 1004/2017


 

materiál číslo 1007/2017


 

materiál číslo 1008/2017


 

materiál číslo 983/2017


 

materiál číslo 945/2017


 

materiál číslo 979/2017


 

materiál číslo 1005/2017


 

materiál číslo 1006/2017


 

materiál číslo 1009/2017


 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 06.04.2017

 

materiál číslo 1014/2017


 

materiál číslo 1012/2017


interpelácia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.04.2017


 

diskusia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.04.2017


 

návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 06.04.2017


 

záver zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 09.03.2017


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021