7. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 30.04. 2015
21. apríl 2015
.  

Súbory na stiahnutie:

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 30.04.2015

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 30. apríl 2015


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021