33. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10. decembra 2009
10. december 2009
33. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10. decembra 2009
33. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10. decembra 2009 Súbory na stiahnutie(36 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10. december 2009

1624-09 Ikona súboru pdf (3572 KB)

mz1562_09_a Ikona súboru pdf (52 KB)

mz1603_09_1 Ikona súboru pdf (39 KB)

mz1608_09 Ikona súboru pdf (131 KB)

mz16140_9 Ikona súboru pdf (28 KB)

mz1622_09 Ikona súboru pdf (31 KB)

mz1633_09 Ikona súboru pdf (41 KB)

mz1634_09 Ikona súboru pdf (27 KB)

mz1637_09 Ikona súboru pdf (150 KB)

mz1638_09 Ikona súboru pdf (161 KB)

mz1639_09 Ikona súboru pdf (158 KB)

mz1643_09 Ikona súboru pdf (176 KB)

mz1644_09 Ikona súboru pdf (337 KB)

mz1645_09 Ikona súboru pdf (159 KB)

mz1646_09 Ikona súboru pdf (171 KB)

mz1648_09 Ikona súboru pdf (49 KB)

mz1649_09 Ikona súboru pdf (38 KB)

mz1651_09 Ikona súboru pdf (35 KB)

mz1658_09 Ikona súboru pdf (29 KB)

mz_1342_09-1 Ikona súboru pdf (24 KB)

mz_1590_09_1 Ikona súboru pdf (163 KB)

mz_1602_09 Ikona súboru pdf (93 KB)

mz_1612_09 Ikona súboru pdf (26 KB)

mz_1621_09 Ikona súboru pdf (87 KB)

mz_1623_09 Ikona súboru pdf (51 KB)

mz_1628_09 Ikona súboru pdf (61 KB)

mz_1630 Ikona súboru pdf (5599 KB)

mz_1631 Ikona súboru pdf (3743 KB)

mz_1641_09 Ikona súboru pdf (62 KB)

mz_1657_09-x Ikona súboru pdf (26 KB)

mz_1666_09 Ikona súboru pdf (33 KB)

navrh.rozpoctu Ikona súboru pdf (4462 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.12.2009

Hlasovanie z 33. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10. decembra 2009 Ikona súboru pdf (266 KB)

Pozvánka na 33. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10. decembra 2009 Ikona súboru pdf (36 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 33. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 10. decembra 2009 Ikona súboru pdf (214 KB)

Zápisnica z 33. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 10. decembra 2009 Ikona súboru pdf (254 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021