30. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2009
13. október 2009
30. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2009
30. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2009 Súbory na stiahnutie(11 ks):

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 13. október 2009

mat 1583_09 Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) Ikona súboru pdf (30 KB)

mat 1584_09 Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) Ikona súboru pdf (31 KB)

mat 1587_09 Návrh na nakladanie s hnuteľným majetkom mesta Nitra v kat. úz. Dolné Krškany Ikona súboru pdf (63 KB)

mat 1597_09 Návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 151_2009 Ikona súboru pdf (26 KB)

priloha 1 k mat 1566_09 Ikona súboru pdf (24 KB)

priloha2 k mat 1655_09 Ikona súboru pdf (26 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.10.2009

Dochádzka poslancov z 30. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13. októbra 2009 Ikona súboru pdf (134 KB)

Hlasovanie z 30. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2009 Ikona súboru pdf (267 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 30. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. októbra 2009 Ikona súboru pdf (163 KB)

Zápisnica z 30. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 13. októbra 2009 Ikona súboru pdf (109 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021