6. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. júna 2011
15. jún 2011
6. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. júna 2011

6. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. júna 2011 Súbory na stiahnutie(6 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 15.06.2011

Dochádzka poslancov z 6. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 15. júna 2011 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie zo 6. zasadnutia _mimoriadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. júna. 2011 Ikona súboru pdf (71 KB)

Pozvánka na 6. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. júna 2011 Ikona súboru pdf (51 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 15. jún 2011

mat 184-2011 – Návrh na schválenie mesačného platu primátora mesta Nitry Ikona súboru pdf (58 KB)

mat 185-2011 – Návrh na schválenie mesačnej odmeny zástupcom primátora mesta Nitry Ikona súboru pdf (56 KB)

mat 186-2011 – Návrh na odpredaj akcií – Dexia banka Slovensko a.s..pdf  Ikona súboru pdf (61.1 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021