02. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 08.02.2007

02. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 08.02.2007

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica rok 2007

02. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 08.02.2007


Vytvorené: 22. 1. 2024
Upravené: 6. 2. 2024