5. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 19.03. 2015
9. marec 2015
.  

Súbory na stiahnutie:

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 19.03.2015

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 19. marec 2015


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021