8. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. augusta 2011
4. august 2011
8. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. augusta 2011
8. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. augusta 2011 Súbory na stiahnutie(56 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 04.08.2011

Dochádzka poslancov z 8. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 04. augusta 2011 Ikona súboru pdf (60 KB)

Hlasovanie z 8. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. augusta 2011 Ikona súboru pdf (153 KB)

Pozvánka na 8. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 04. augusta 2011 Ikona súboru pdf (63 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 8. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 4. augusta 2011 Ikona súboru pdf (156 KB)

Zápisnica z 8. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 04. augusta 2011 Ikona súboru pdf (202 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 4. august 2011

197_2011 – Návrh Zásad pre prácu s uzneseniami mestského zastupiteľstva a mestskej rady Ikona súboru pdf (90 KB)

217_2011 – Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru pdf (66 KB)

223_2011 – Návrh Dodatku č. 7 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Nitre Ikona súboru pdf (67 KB)

241_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 45_2011-MZ zo dňa 24.02.2011 (Návrh na zámer nakladania s Ikona súboru pdf (60 KB)

242_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 77_2011-MZ zo dňa 07.04.2011 (Návrh na zámer odpredať nehnut Ikona súboru pdf (64 KB)

243_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 83_2011-MZ zo dňa 07.04.2011 (Ing. Jozef Král) Ikona súboru pdf (65 KB)

244_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 80_2011-MZ zo dňa 07.04.2011 (Viera Králová) Ikona súboru pdf (64 KB)

245_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 210_2011-MZ zo dňa 30.06.2011 (Mária a Miroslav Kukloví) Ikona súboru pdf (62 KB)

246_2011 – Návrh na nakladanie s majetkom mesta Nitra (Oľga Košutová) Ikona súboru pdf (77 KB)

256_2011 – Návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť vo vlastníctve Mesta Nitry v k.u. Veľké Janíkovce Ikona súboru pdf (61 KB)

ma.182-2011 Bihary doc Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 160-2011 odovzd NM do správy SMŠ Nitra Ikona súboru pdf (63 KB)

mat 178-2011 zmena uznesenia ROEP Mlynárce Ikona súboru pdf (60 KB)

mat 187-Byty Diely – Službyt Nitra Ikona súboru pdf (65 KB)

mat. 163-2011 Petrovič a spol -zmena uznesenia Ikona súboru pdf (61 KB)

mat. 167-2011 OVS OSP Ikona súboru pdf (103 KB)

mat. 168-2011 KM Management Ikona súboru pdf (68 KB)

mat. 169-2011 Informativna sprava Zoborske kasarne-9 6 2011 Ikona súboru pdf (177 KB)

mat. 173-2011 Škvareninoví Ikona súboru pdf (74 KB)

mat. 177-2011 zásady hospodárenia – Nitra Ikona súboru pdf (63 KB)

mat. 211-2011 zámer na odpredaj-Elman Ikona súboru pdf (74 KB)

mat.141-2011 MEDOVIC prenájom Ikona súboru pdf (85 KB)

mat.144-2011 Krajmer zmena uznesenia-MZ Ikona súboru pdf (71 KB)

mat.145-2011trafostanica Golianova Ikona súboru pdf (68 KB)

mat.146-2011JKrala Kuklovi Ikona súboru pdf (72 KB)

mat.147-2011 terasa Sefkii Ikona súboru pdf (67 KB)

mat.148-2011terasa APIS _2_ Ikona súboru pdf (67 KB)

mat.149-2011 terasa Thurzo Ikona súboru pdf (66 KB)

mat.161-2011sutazne podmienky 131 Ikona súboru pdf (95 KB)

mat.162-2011 ZSE trafo 6312_221-zmena uznesenia Ikona súboru pdf (67 KB)

mat.164-2011 terasa ATRIUM Turbova _2_ Ikona súboru pdf (66 KB)

mat.165-2011terasa DONIS _2_ Ikona súboru pdf (67 KB)

mat.166-2011terasa KMK NR_LAMARINA Ikona súboru pdf (65 KB)

mat.171-2011 OVS – Park pod Borinou Ikona súboru pdf (123 KB)

mat.172- 2011 MUDr Plevová – Ikona súboru pdf (78 KB)

mat.174-2011 Granvia II _2_ Ikona súboru pdf (97 KB)

mat.175-2011VZN_21_2009-dod1a2 Ikona súboru pdf (67 KB)

mat.176-2011 VZN_22_2009-dod1 – MR Ikona súboru pdf (70 KB)

mat.181-2011 terasa MOIRA _2_ Ikona súboru pdf (67 KB)

mat.192- 2011 Rybanska_MZ Ikona súboru pdf (77 KB)

mat.194-2011 RINOX-14 6 2011 Ikona súboru pdf (92 KB)

mat.195-2011HoReCup Ikona súboru pdf (106 KB)

mat.196-2011 COOP_V Jan -zmena uznesenia Ikona súboru pdf (66 KB)

mat.199-2011 Ivanová – MZ 30 06 2011 Ikona súboru pdf (71 KB)

mat.200-2011 Halmová Čibík – MZ 30 06 2011 Ikona súboru pdf (72 KB)

mat.206-2011 KARDIOCENTRUM – zámer odpredaja Ikona súboru pdf (64 KB)

mat.210 -2011 – zámer Hlavačka Ikona súboru pdf (70 KB)

mat.94-2011Mušak doc Ikona súboru pdf (77 KB)

PR 2011 – Útvar propagácie a cestovného ruchu _3_ Ikona súboru pdf (105 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021