24. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. novembra 2012
28. november 2012
24. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. novembra 2012
24. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. novembra 2012 Súbory na stiahnutie(22 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.11.2012

Dochádzka poslancov z 24. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského Zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (82 KB)

Dochádzka poslancov z 24. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského Zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (82 KB)

Hlasovania poslancov z 24. zasdnutia (mimoriadneho) Mestského Zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (116 KB)

Hlasovania poslancov z 24. zasdnutia (mimoriadneho) Mestského Zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (116 KB)

Pozvánka na 24. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského Zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (103 KB)

Pozvánka na 24. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského Zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 Ikona súboru pdf (103 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského Zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 28_11_2012 Ikona súboru pdf (148 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského Zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 28_11_2012 Ikona súboru pdf (148 KB)

Zápisnica z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 v Nitre Ikona súboru pdf (164 KB)

Zápisnica z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28.11.2012 v Nitre Ikona súboru pdf (164 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28. november 2012

mat.č.719-2012 – Návrh na potvrdenie resp. nepotvrdenie uznesenia č. 271_2012 MZ zo dňa 18.10.2012, ktorého výkon bol pozastavený rozhodnutím primátora Mesta Nitra Ikona súboru pdf (103 KB)

mat.č.719-2012 – Návrh na potvrdenie resp. nepotvrdenie uznesenia č. 271_2012 MZ zo dňa 18.10.2012, ktorého výkon bol pozastavený rozhodnutím primátora Mesta Nitra Ikona súboru pdf (103 KB)

mat.č.750-2012 – Návrh na realizáciu výstavby a obnovy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (108 KB)

mat.č.750-2012 – Návrh na realizáciu výstavby a obnovy miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Nitra Ikona súboru pdf (108 KB)

mat.č.751-2012 – Zmluva o vrátení poskytnutej dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Nitra Ikona súboru pdf (96 KB)

mat.č.751-2012 – Zmluva o vrátení poskytnutej dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Nitra Ikona súboru pdf (96 KB)

mat.č.752-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( zámena nehnuteľností s NSK v k.ú. Nitra, Mlynárce, Chrenová) Ikona súboru pdf (663 KB)

mat.č.752-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( zámena nehnuteľností s NSK v k.ú. Nitra, Mlynárce, Chrenová) Ikona súboru pdf (663 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021