25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19. marca 2009
19. marec 2009
25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19. marca 2009
25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19. marca 2009 Súbory na stiahnutie(6 ks):

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 17. február 2009

Pozvánka MZ_17_02_09 Ikona súboru pdf (1777 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 19.03.2009

Dochádzka poslancov z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 19. marca 2009 Ikona súboru pdf (114 KB)

Hlasovanie z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19. marca 2009 Ikona súboru pdf (277 KB)

Pozvánka na 25. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19. marca 2009 Ikona súboru pdf (47 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 19. marca 2009 Ikona súboru pdf (174 KB)

Zápisnica z 25. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 19. marca 2009 Ikona súboru pdf (238 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021