24. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 15.12.2016
5. december 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 15.12.2016

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 15.12.2016

 otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.12.2016


 

 voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.12.2016


 

kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.12.2016


 

 Materiál číslo 815/2016


 Materiál číslo 833/2016


 Materiál číslo 834/2016


 Materiál číslo 808/2016


 Materiál číslo 724/2016


 Materiál číslo 814/2016


 Materiál číslo 784/2016


 Materiál číslo 813/2016


 Materiál číslo 837/2016


 Materiál číslo 845/2016


 Materiál číslo 826/2016


 Materiál číslo 793/2016


 Materiál číslo 852/2016


 Materiál číslo 828/2016


 Materiál číslo 823/2016


 Materiál číslo 847/2016


 Materiál číslo 846/2016


 Materiál číslo 848/2016


 Materiál číslo 827/2016


 Materiál číslo 838/2016


 Materiál číslo 824/2016


 Materiál číslo 818/2016


 Materiál číslo 800/2016


 Materiál číslo 839/2016


 Materiál číslo 843/2016


 Materiál číslo 844/2016


 Materiál číslo 836/2016


 Materiál číslo 807/2016


 Materiál číslo 810/2016


 Materiál číslo 811/2016


 Materiál číslo 829/2016


 Materiál číslo 809/2016


 Materiál číslo 853/2016


 Materiál číslo 854/2016


 Materiál číslo 855/2016


 Materiál číslo 856/2016


 Materiál číslo 857/2016


 Materiál číslo 858/2016


 Materiál číslo 859/2016


 Materiál číslo 860/2016


 

 Materiál číslo 861/2016


 Materiál číslo 862/2016


 Materiál číslo 863/2016


 Materiál číslo 864/2016


 Materiál číslo 865/2016


 Materiál číslo 866/2016


 Materiál číslo 867/2016


 Materiál číslo 868/2016


 Materiál číslo 817/2016


 Materiál číslo 835/2016


 Materiál číslo 830/2016


 Materiál číslo 832/2016


 Materiál číslo 849/2016


 Materiál číslo 762/2016


 Materiál číslo 840/2016


 Materiál číslo 841/2016


 Materiál číslo 842/2016


 Materiál číslo 821/2016


 

 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 15.12.2016    

 Materiál číslo 872/2016


Materiál číslo 850/2016


Materiál číslo 870/2016


Materiál číslo 871/2016


Materiál číslo 819/2016


Materiál číslo 869/2016


Materiál číslo 873/2016

  interpelácie z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.12.2016


  diskusia z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.12.2016


  návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 15.12.2016


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021