7. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 14.06.2019
11. jún 2019

Z technických príčin nebolo možné vytvoriť AUDIO-VIDEO záznam zo 7. mimoriadnehoriadneho Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 14.06.2019. K dispozíci sú len zvukové nahrávky. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.06.2019


Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 14.06.2019


Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.06.2019


Voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.06.2019


3.

Materiál č. 222/2019

Petícia – Zastavme hazard!, právne vyjadrenie k možnému návrhu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín 


4.

Materiál č. 207/2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry, vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 10/2019 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nitry 


Návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.06.2019


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021