43. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. augusta 2014
12. august 2014
.
Súbory na stiahnutie(10 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 12.08.2014

Dochádzka zo 43. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. 08. 2014 Ikona súboru pdf (58 KB)

Hlasovania zo 43. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 11. 08. 2014.pdf Ikona súboru pdf (83 KB)

Pozvánka na 43. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12.8.2014 Ikona súboru pdf (51 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 43. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12. augusta 2014.pdf Ikona súboru pdf (58 KB)

Zápisnica zo 43. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 12.08.2014 Ikona súboru pdf (116 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 12. august 2014

mat. č. 1523-2014 – Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta Nitra v roku 2014 .pdf Ikona súboru pdf (145 KB)

mat. č. 1524-2014 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2014-2018.pdf Ikona súboru pdf (88 KB)

mat. č. 1529-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (99 KB)

mat. č. 1530-2014 – Návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb .pdf Ikona súboru pdf (401 KB)

mat. č. 1531-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (70 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021