04. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 12.03.2007

04. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 12.03.2007

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica rok 2007

04. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 12.03.2007


Vytvorené: 22. 1. 2024
Upravené: 22. 1. 2024