6. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.04.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

 1. Materiál č. 127/2023
  Návrh nájomných zmlúv na športové areály vo vlastníctve Nitrianska investičná, s.r.o.
 2. Materiál č. 123/2023
  Schválenie nájomnej zmluvy medzi Nitrianskou investičnou, s. r. o. a FC Nitra, a. s.  na futbalový areál pod Zoborom
 3. Materiál č. 124/2023
  Späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu voči FC Nitra, a. s.
  Právne stanovisko
  Právomoc vo veci rozhodnutia o späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu
  Dodatok č. 8
  K nájomnej zmluve medzi účastníkmi Nitrianska investičná, s.r.o. a FC Nitra, a.s.

Vytvorené: 13. 4. 2023
Upravené: 20. 6. 2023