25. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 31.01.2017
27. január 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 31.01.2017


 

 

Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 31.01.2017

  materiál číslo 874/2017-1


   otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 31.01.2017


 

   voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 31.01.2017


 

  materiál číslo 875/2017-1


 

  materiál číslo 928/2017


 

  materiál číslo 909/2017


 

  materiál číslo 908/2017


 

  materiál číslo 927/2017


 

  materiál číslo 929/2017


  návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 31.01.2017


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021