18. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 23.06.2016
14. jún 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 23.06.2016

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 23.06.2016

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 23.06.2016

 

 Zvukový záznam 23.06.2016


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021