39. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. augusta 2010
18. august 2010
39. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. augusta 2010
39. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. augusta 2010 Súbory na stiahnutie(13 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 18. august 2010

1822/2010 – Návrh na odovzdanie nehnuteľného majetku mesta Nitry na výkon správy spoločnosti Službytu Nitra, s.r.o. („Slobodáreň“ na ul. Dvorčianska, o.č. 63, k.ú. Dolné Krškany, obec Nitra) Ikona súboru pdf (109 KB)

1875/2010 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52/2010-MZ zo dňa 18.03.2010 (odkúpenie pozemkov v Priemyselnom parku Sever do majetku mesta) Ikona súboru pdf (112 KB)

1879/2010 – Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora Mesta Nitra na funkčné obdobie 2010 – 2014 Ikona súboru pdf (103 KB)

1881/2010 – Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy mesta Nitra v roku 2010 Ikona súboru pdf (131 KB)

1887/2010 – Návrh na zriadenie „Sociálnej výdajne“ Ikona súboru pdf (108 KB)

1889/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (ASTRAGAL s.r.o.) Ikona súboru pdf (120 KB)

1895/2010 – Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Ikona súboru pdf (141 KB)

1908/2010 – Návrh na opätovné zvolenie prísediacich sudcov z radov občanov pre Okresný súd Nitra na funkčné obdobie 4 rokov od zloženia sľubu Ikona súboru pdf (128 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.08.2010

Dochádzka poslancov z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18. augusta 2010 Ikona súboru pdf (127 KB)

Hlasovanie z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. augusta 2010 Ikona súboru pdf (128 KB)

Pozvánka na 39. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. augusta 2010 Ikona súboru pdf (101 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 18. augusta 2010 Ikona súboru pdf (48 KB)

Zápisnica z 39. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 18. augusta 2010 Ikona súboru pdf (183 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021