30. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. júna 2013
3. jún 2013
.
Súbory na stiahnutie(5 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 03.06.2013

Dochádzka poslancov z 30 zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 03.06.2013.pdf Ikona súboru pdf (80 KB)

Hlasovania poslancov z 30 zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 03.0 6.2013.pdf Ikona súboru pdf (91 KB)

Pozvánka na 30. (mimoriadne) zasadnutie MZ v Nitre, konané dňa 03.06.2013 Ikona súboru pdf (77 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 30. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 03. júna 2013 Ikona súboru pdf (85 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 03. jún 2013

mat. č. 976-2013 – Návrh kúpnej ceny za vysporiadanie NKS Ikona súboru pdf (217 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021