18. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012
22. máj 2012
18. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012
18. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012 Súbory na stiahnutie(10 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 22.05.2012

Dochádzka poslancov z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. mája 2012 Ikona súboru pdf (54 KB)

Dochádzka poslancov z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. mája 2012 Ikona súboru pdf (54 KB)

Hlasovania z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. 5 2012 Ikona súboru pdf (47 KB)

Hlasovania z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. 5 2012 Ikona súboru pdf (47 KB)

Pozvánka na 18. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012 Ikona súboru pdf (185 KB)

Pozvánka na 18. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012 Ikona súboru pdf (185 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012 Ikona súboru pdf (51 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. mája 2012 Ikona súboru pdf (51 KB)

Zápisnica z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru pdf (84 KB)

Zápisnica z 18. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru pdf (84 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021