16. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 05. apríla 2012
28. marec 2012
16. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 05. apríla 2012

16. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 05. apríla 2012 Súbory na stiahnutie(60 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 05.04.2012

Dochádzka poslancov zo 16. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 05. apríla 2012 Ikona súboru - Dochadzka_poslancov_zo_16._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva,_konaneho_dna_05._aprila_2012.pdf (53 KB)

Hlasovania zo 16. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. 4. 2012 Ikona súboru - Hlasovania_zo_16._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_5._4._2012.pdf (374 KB)

Pozvánka na 16. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 05. apríla 2012 Ikona súboru - Pozvanka_na_16._zasadnutie_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre,_konaneho_dna_05._aprila_2012_.pdf (2301 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 16. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 5. apríla 2012 Ikona súboru - Uznesenie,_vseobecne_zavazne_nariadenie_a_dalsie_rozhodnutia_zo_16._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva__v_Nitre,_konaneho_dna__5._aprila_2012.pdf (315 KB)

Zápisnica zo 16. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru - Zapisnica_zo_16._zasadnutia_(riadneho)_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre.pdf (420 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 05. apríl 2012

Bezpečnostná situácia 2011 Ikona súboru - Bezpecnostna_situacia_2011.pdf (94 KB)

mat č. 521-2012 – Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 28_2012-MZ zo dňa 02.02.2012 (Informatívna správa o právnom stave vo veci prenájmu priestorov Mestského Krematória) Ikona súboru - mat__c._521-2012_-_Navrh_na_doplnenie_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_c._28_2012-MZ_zo_dna_02.02.2012_(Informativn.pdf (105 KB)

mat č. 435 – Správa o požiarovosti na území mesta Nitry v roku 2011 Ikona súboru - mat_c._435_-_Sprava_o_poziarovosti_na_uzemi_mesta_Nitry_v_roku_2011_.pdf (52 KB)

mat č. 436 – Správa o bezpečnostnej situácii v meste Nitra za rok 2011 Ikona súboru - mat_c._436_-_Sprava_o_bezpecnostnej_situacii_v_meste_Nitra_za_rok_2011_.pdf (54 KB)

mat č. 444-2012 – Návrh na delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy Ikona súboru - mat_c._444-2012_-_Navrh_na_delegovanie_zastupcov_mesta_do_organov_skolskej_samospravy_.pdf (75 KB)

mat č. 446-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Ľuboš Száraz, Novomeského 13, 949 11 Nitra) Ikona súboru - mat_c._446-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(Lubos_Szaraz,_Novomeskeho_13,_949_11_Nitra).pdf (512 KB)

mat č. 447-2012 – Návrh na zámer nakladania s majetkom vo vlastníctve Mesta Nitry (ZSE Distribúcia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518) Ikona súboru - mat_c._447-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_majetkom_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(ZSE_Distribucia,_a._s.,_Culenova_6,_Bratislava,_ICO_36361518).pdf (970 KB)

mat č. 448-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom pozemku parc. č. 425_73 kat. úz. Mlynárce) Ikona súboru - mat_c._448-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(prenajom_pozemku_parc._c._425_73_kat._uz._Mlynarce).pdf (519 KB)

mat č. 449-2012 – Návrh na doplnenie člena Mestskej mediálnej rady Ikona súboru - mat_c._449-2012__-_Navrh_na_doplnenie_clena_Mestskej__medialnej_rady.pdf (59 KB)

mat č. 455-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje Ikona súboru - mat_c._455-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._1_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Parovske_Haje.pdf (701 KB)

mat č. 456-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 2_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje Ikona súboru - mat_c._456-2012_-__Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._2_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Parovske_Haje.pdf (645 KB)

mat č. 457-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 3_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje Ikona súboru - mat_c._457-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._3_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Parovske_Haje.pdf (679 KB)

mat č. 458-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 4_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Párovské Háje Ikona súboru - mat_c._458-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._4_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Parovske_Haje_.pdf (676 KB)

mat č. 460-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku parc. č. 904_63 kat. úz. Chrenová) Ikona súboru - mat_c._460-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(prenajom_casti_pozemku_parc._c._904_63_kat._uz._Chrenova).pdf (471 KB)

mat č. 461-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 20_2012-MZ zo dňa 02.02.2012 (prenájom časti pozemkov parc. č. 2282_2 a parc. č.2283_3 kat. úz. Nitra) Ikona súboru - mat_c._461-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_cislo_20_2012-MZ_zo_dna_02.02.2012_(prenajom_casti_pozemkov_parc._c._2282_2_a_parc._c.2283_3_kat._uz._Nitra).pdf (64 KB)

mat č. 463-2012 – Návrh na prijatie daru – nehnuteľností do vlastníctva Mesta Nitry (Matušincova ul, k.ú.V. Janíkovce) Ikona súboru - mat_c._463-2012_-_Navrh_na_prijatie_daru_-_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mesta_Nitry_(Matusincova_ul,_k.u.V._Janikovce).pdf (1534 KB)

mat č. 467-2012 – Návrh počtu prijímaných žiakov do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry na školský rok 2012_2013 Ikona súboru - mat_c._467-2012_-_Navrh_poctu_prijimanych_ziakov_do_prveho_rocnika_zakladnych_skol_v_zriadovatelskej_posobnosti_Mesta_Nitry_na_skolsky_rok_2012_2013_.pdf (69 KB)

mat č. 468-2012 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (prenájom časti pozemku parc. č. 952 kat. úz. Chrenová) Ikona súboru - mat_c._468-2012_-_Navrh_na_nakladanie_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(prenajom_casti_pozemku_parc._c._952_kat._uz._Chrenova).pdf (369 KB)

mat č. 469-2012 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre číslo 369_2010-MZ zo dňa 16.12.2010 (pozemok parc. č. 7811_11 kat. úz. Nitra) Ikona súboru - mat_c._469-2012_-_Navrh_na_zmenu_uznesenia_Mestskeho_zastupitelstva_v_Nitre_cislo_369_2010-MZ_zo_dna_16.12.2010_(pozemok_parc._c._7811_11_kat._uz._Nitra).pdf (366 KB)

mat č. 472-2012 – Návrh dodatku č 4-21 2008 pred zastupiteľstvom _3_ Ikona súboru - Navrh_dodatku_c_4-21_2008_pred_zastupitelstvom__3_.pdf (61 KB)

mat č. 474-2012 – NÁVRH ZADANIA PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE – AREÁL KASÁRNÍ POD ZOBOROM V NITRE Ikona súboru - mat_c._474-2012_-_NAVRH_ZADANIA_PRE_SPRACOVANIE_URBANISTICKEJ_STUDIE_-_AREAL_KASARNI_POD_ZOBOROM_V_NITRE.pdf (89 KB)

mat č. 476-2012 -Záznam o výsledku kontroly užívania nájomných bytov mesta Nitra na Tokajskej a Rýnskej ulici Ikona súboru - mat_c._476-2012_-Zaznam_o_vysledku_kontroly_uzivania_najomnych_bytov_mesta_Nitra_na_Tokajskej_a_Rynskej_ulici.pdf (107 KB)

mat č. 477-2012 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011 Ikona súboru - mat_c._477-2012_-_Sprava_o_vybavovani_staznosti_a_peticii_za_rok_2011.pdf (154 KB)

mat č. 478-2012 – Prerokovanie platu primátora mesta Nitry podľa § 4 ods. 4 zákona č. 2531994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest Ikona súboru - mat_c._478-2012_-_Prerokovanie_platu_primatora_mesta_Nitry_podla_§_4_ods._4_zakona_c._2531994_Z.z._o_pravnom_postaveni_a_platovych_pomeroch_starostov_obci_a_primatorov_miest.pdf (59 KB)

mat č. 479-2012 – Prerokovanie mesačnej odmeny zástupcov primátora mesta Nitry Ikona súboru - mat_c._479-2012_-__Prerokovanie_mesacnej_odmeny_zastupcov_primatora_mesta_Nitry.pdf (55 KB)

mat č. 480-2012 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v k.ú. Kynek (Združenie IBV 76 RD nad Hrabinou) Ikona súboru - mat_c._480-2012_-_Navrh_na_odkupenie_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mesta_Nitry_v_k.u._Kynek__(Zdruzenie_IBV_76_RD_nad_Hrabinou).pdf (599 KB)

mat č. 481-2012 – Informatívna správa o fungovaní Mestského sociálneho podniku za rok 2011 Ikona súboru - mat_c._481-2012_-__Informativna_sprava_o_fungovani_Mestskeho_socialneho_podniku_za_rok_2011.pdf (100 KB)

mat č. 482-2012 – Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského, Vajanského ul.č. 1, Nitra Ikona súboru - mat_c._482-2012_-_Sprava_o_vysledku_naslednej_financnej_kontroly_vykonanej_v_Zakladnej_umeleckej_skole_Jozefa_Rosinskeho,_Vajanskeho_ul.c._1,_Nitra.pdf (100 KB)

mat č. 483-2012 – Návrh záverečného účetu mesta Nitry za rok 2011 Ikona súboru - mat_c._483-2012_-_Navrh_zaverecneho_ucetu_mesta_Nitry_za_rok_2011.pdf (6610 KB)

mat č. 484-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru - mat_c._484-2012_-_Navrh_na_rozpoctove_opatrenia_v_rozpocte_Mesta_Nitry_na_rok_2012.pdf (77 KB)

mat č. 485-2012 – Návrh zámeru na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (garáže na Schurmannovej ul.) Ikona súboru - mat_c._485-2012_-_Navrh_zameru_na_nakladanie_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_(garaze_na_Schurmannovej_ul.).pdf (71 KB)

mat č. 490-2012 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 5_2012 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová Ikona súboru - mat_c._490-2012_-_Navrh_Vseobecne_zavazneho_nariadenia_Mesta_Nitry_c._5_2012_o_urceni_nazvu_ulice_v_casti_mesta_Chrenova.pdf (940 KB)

mat č. 491-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (Tomková zámena časti parcely- k.ú. V. Janíkovce) Ikona súboru - mat_c._491-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(Tomkova_zamena_casti_parcely-__k.u._V._Janikovce).pdf (563 KB)

mat č. 492-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( zámena nehnuteľností s NSK v k.ú. Nitra, Mlynárce, Chrenová) Ikona súboru - mat_c._492-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_(_zamena_nehnutelnosti_s_NSK_v_k.u._Nitra,_Mlynarce,_Chrenova).pdf (1069 KB)

mat č. 493-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (časť pozemku parc. č. 1145_1 kat. úz. Zobor) Ikona súboru - mat_c._493-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostou_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__(cast_pozemku_parc._c._1145_1_kat._uz._Zobor).pdf (716 KB)

mat č. 498-2012 – Návrh Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 21_2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 a 2 Ikona súboru - material_498_2012.PDF (717 KB)

mat č. 500-2012 – Návrh Dodatku č. 2 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nitry v znení dodatku č. 1 Ikona súboru - mat_c._500-2012_-_Navrh_Dodatku_c._2_k_zasadam_hospodarenia_a_nakladania_s_majetkom_mesta_Nitry_v_zneni_dodatku_c._1_.pdf (67 KB)

mat č. 501-2012 – Návrh na zmenu uznesenia MZ v Nitre č. 404_2011-MZ zo dňa 15.12.2011 (prenájom nebytových priestorov a voľných plôch v Mestskej tržnici na Štefánikovej ul. č. 50 a Jurkovičovej ul Ikona súboru - material_Mz_trznica.pdf (69 KB)

mat č. 504-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (NDS, pozemky v k.ú. H. Krškany, k.ú. Nitra, rýchlostná komunikácia R1) Ikona súboru - mat_c._504-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_(NDS,_pozemky_v_k.u._H._Krskany,_k.u._Nitra,_rychlostna_komunikacia_R1).pdf (1772 KB)

mat č. 505-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Nitra, parc. č. 720_1, ul.J.Kráľa) Ikona súboru - mat_c._505-2012__-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitra_(_k.u._Nitra,_parc._c._720_1,_ul.J.Krala).pdf (232 KB)

mat č. 506-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (DOS Misionárska ul. 1 – 13 kat. úz. Nitra) Ikona súboru - mat_c._506-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry__(DOS_Misionarska_ul._1_-_13_kat._uz._Nitra).pdf (634 KB)

mat č. 507-2012 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (pozemok parc. č. 810_13 a časť pozemku parc. č. 810_19 kat. úz. Chrenová ) Ikona súboru - mat_c._507-2012_-_Navrh_na_zamer_nakladania_s_nehnutelnostami_vo_vlastnictve_Mesta_Nitry_(pozemok_parc._c._810_13_a_cast_pozemku_parc._c._810_19_kat._uz._Chrenova_).pdf (315 KB)

mat č. 522-2012 – Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Nitry v k.ú. Párovské Háje (NSK, časť cesty III. triedy na parc. č. 3812_8) Ikona súboru - mat_c._522-2012_-_Navrh_na_odkupenie_nehnutelnosti_do_vlastnictva_Mesta_Nitry_v_k.u._Parovske_Haje_(NSK,_cast_cesty_III._triedy_na_parc._c._3812_8).pdf (439 KB)

Požiarovosť mesta Nitra 2011 Ikona súboru - Poziarovost_mesta_Nitra_2011.pdf (403 KB)

ZADANIE UŠ – Areál Kasární Ikona súboru - ZADANIE_US_-_Areal_Kasarni.pdf (13406 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021