26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. mája 2009
7. máj 2009
26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. mája 2009
26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. mája 2009 Súbory na stiahnutie(6 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 7. máj 2009

Pozvánka MZ_07_05_09 Ikona súboru pdf (6694 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 07.05.2009

Dochádzka poslancov z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 7. mája 2009 Ikona súboru pdf (19 KB)

Hlasovanie z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. mája 2009 Ikona súboru pdf (333 KB)

Pozvánka na 26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. mája 2009 Ikona súboru pdf (46 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. mája 2009 Ikona súboru pdf (243 KB)

Zápisnica z 26. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 7. mája 2009 Ikona súboru pdf (307 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021