26. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 16.02.2017
8. február 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 16.02.2017


 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 16.02.2017

 

 otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 

 

kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 

materiál číslo 19


 

materiál číslo 1342/09


 

materiál číslo 906/2017


 

materiál číslo 896/2017


 

materiál číslo 883/2017


 

materiál číslo 884/2017


 

materiál číslo 895/2017


 

materiál číslo 916/2017


 

materiál číslo 887/2017


 

materiál číslo 926/2017


 

materiál číslo 905/2017


 

materiál číslo 924/2017


 

materiál číslo 925/2017


 

materiál číslo 932/2017


 

materiál číslo 903/2017


 

materiál číslo 850/2016-1


 

materiál číslo 933/2017


 

materiál číslo 921/2017


 

materiál číslo 917/2017


 

materiál číslo 918/2017


 

materiál číslo 881/2017


 

materiál číslo 882/2017


 

materiál číslo 923/2017


 

materiál číslo 885/2017


 

materiál číslo 920/2017


 

materiál číslo 910/2017


 

materiál číslo 897/2017


 

materiál číslo 915/2017


 

materiál číslo 904/2017


 

materiál číslo 888/2017


 

materiál číslo 889/2017


 

materiál číslo 935/2017


 

materiál číslo 936/2017


 

materiál číslo 898/2017


 

materiál číslo 890/2017


 

materiál číslo 899/2017


 

materiál číslo 900/2017


 

materiál číslo 891/2017


 

materiál číslo 892/2017


 

materiál číslo 902/2017


 

materiál číslo 901/2017


 

materiál číslo 893/2017


 

materiál číslo 931/2017


 

materiál číslo 911/2017


 

materiál číslo 930/2017


 

materiál číslo 731/2016-1


 

materiál číslo 886/2017


 

materiál číslo 934/2017


 

 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 16.02.2017

materiál číslo 940/2017


materiál číslo 944/2017


materiál číslo 938/2017


diskusia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 

návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021