29. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 18.05.2017
9. máj 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 18.05.2017


 

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 18.05.2017

otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.05.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.05.2017


 

kontrola plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.05.2017


materiál číslo 1023/2013


materiál číslo 375/2015


materiál číslo 666/2016


materiál číslo 906/2017


materiál číslo 1015/2017


materiál číslo 1060/2017


materiál číslo 1065/2017


materiál číslo 1063/2017


materiál číslo 1054/2017


materiál číslo 1074/2017


materiál číslo 1021/2017


materiál číslo 1022/2017


materiál číslo 1019/2017


materiál číslo 1066/2017


 materiál číslo 1055/2017


 materiál číslo 1061/2017


materiál číslo 1064/2017


materiál číslo 1062/2017


materiál číslo 1020/2017


materiál číslo 1067/2017


materiál číslo 1075/2017


materiál číslo 1045/2017


materiál číslo 1046/2017


23 – Mat. č. 1013/2017 – Návrh na vzatie nehnuteľnosti do nájmu (MŠ Mostná)  Ikona súboru pdf (57.8 KB)

23 – Mat. č. 1013/2017 – Návrh na vzatie nehnuteľnosti do nájmu (MŠ Mostná)  Ikona súboru mp3 (1.8 MB)

materiál číslo 1013/2017


materiál číslo 1030/2017


materiál číslo 1011/2017


materiál číslo 1031/2017


materiál číslo 1016/2017


materiál číslo 1017/2017


materiál číslo 1025/2017


materiál číslo 1051/2017


materiál číslo 1024/2017


materiál číslo 1044/2017


materiál číslo 1068/2017


materiál číslo 1073/2017


materiál číslo 1071/2017


materiál číslo 1023/2017


materiál číslo 1018/2017


materiál číslo 1027/2017


materiál číslo 1032/2017


materiál číslo 1033/2017


materiál číslo 1034/2017


materiál číslo 1035/2017


materiál číslo 1036/2017


materiál číslo 1037/2017


materiál číslo 1038/2017


materiál číslo 1039/2017


materiál číslo 1040/2017


materiál číslo 1041/2017


materiál číslo 1042/2017


materiál číslo 1047/2017


materiál číslo 1049/2017


materiál číslo 1052/2017


materiál číslo 1053/2017


materiál číslo 1048/2017


materiál číslo 1050/2017


materiál číslo 1026/2017


materiál číslo 1069/2017materiál číslo 1072/2017


materiál číslo 1057/2017


materiál číslo 1058/2017


 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 18.05.2017

 

materiál číslo 1059/2017


materiál číslo 1077/2017


materiál číslo 1056/2017


materiál číslo 1078/2017


materiál číslo 1083/2017


materiál číslo 1076/2017


k materiálu číslo 1054/2017


interpelácie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.05.2017


 

diskusia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.05.2017


 

návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 18.05.2017


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021