27. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. júna 2009
25. jún 2009
27. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. júna 2009
27. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. júna 2009 Súbory na stiahnutie(7 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 25. jún 2009

Dochádzka poslancov z 27. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25. júna 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Pozvánka MZ_25_06_09 Ikona súboru pdf (10200 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 25.06.2009

Dochádzka poslancov z 27. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25. júna 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Hlasovanie z 27. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. júna 2009 Ikona súboru pdf (247 KB)

Pozvánka na 27. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. júna 2009 Ikona súboru pdf (49 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 27. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. júna 2009 Ikona súboru pdf (278 KB)

Zápisnica z 27. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 25. júna 2009 Ikona súboru pdf (330 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021