24. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. februára 2009
17. február 2009
24. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. februára 2009
24. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. februára 2009 Súbory na stiahnutie(5 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 17.02.2009

Dochádzka poslancov z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 17. februára 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Hlasovanie z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. februára 2009 Ikona súboru pdf (51 KB)

Pozvánka na 24. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. februára 2009 Ikona súboru pdf (33 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 24. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. februára 2009 Ikona súboru pdf (33 KB)

Zápisnica z 24. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 17. februára 2009 Ikona súboru pdf (43 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021