22. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 25.10.2016
21. október 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.10.2016

Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 25.10.2016

  materiál číslo 792/2016

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021