32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2009
13. november 2009
32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2009
32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2009 Súbory na stiahnutie(6 ks):

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 13. november 2009

mat 1653_09 Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta Nitry na rok 2009 Ikona súboru pdf (16 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.11.2009

Dochádzka poslancov z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 13. novembra 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Hlasovanie z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Pozvánka na 32. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 13. novembra 2009 Ikona súboru pdf (21 KB)

Zápisnica z 32. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 13. novembra 2009 Ikona súboru pdf (30 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021