3. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. februára 2011
24. február 2011
3. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. februára 2011

3. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. februára 2011 Súbory na stiahnutie(18 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 24.02.2011

Dochádzka poslancov z 3. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 24. februára 2011 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie z 3. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. februára 2011 Ikona súboru pdf (212 KB)

Pozvánka na 3. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. februára 2011 Ikona súboru pdf (27 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 3. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. februára 2011 Ikona súboru pdf (136 KB)

Zápisnica z 3. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 24. februára 2011 Ikona súboru pdf (208 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 24. február 2011

28_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 27_2010-MZ zo dňa 28_1_2010 (Granvia Construction, s.r.o., k.ú. Kynek parc. č. 346) Ikona súboru pdf (31 KB)

31_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 336/2010-MZ zo dňa 18_11_2010 (prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 10906_6, parc. č. 10906_2 a registra „E“ parc. č. 900_102, parc. č. 903_102, parc. č. 904, zostatk. parc. č. Ikona súboru pdf (33 KB)

36_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 52_2008-MZ zo dňa 12_2_2008 v znení uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 182_2008-MZ zo dňa 15_05_2008 a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 126_2009-MZ zo dňa 7.5.2 Ikona súboru pdf (44 KB)

37_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Horné Krškany, _E_KN parc. č. 360_1, 360_2 a 4857 Ikona súboru pdf (35 KB)

39_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra (A. parc. č. 7162_2, B. parc. č. 2129, C. stavba trafostanice s. č. 1911 na parc. č. 484_2, D. nebytový priestor v bytovom dome s. č.1353 na parc. č. 1333_1 a 1333_2 a E. neb Ikona súboru pdf (67 KB)

3_2011 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010 Ikona súboru pdf (53 KB)

40_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra (k.ú. Mlynárce, parc. č. 686_72) Ikona súboru pdf (37 KB)

42_2011 – Návrh Plánu dopravnej obsluhy pre mesto Nitra Ikona súboru pdf (56 KB)

42_2011 – Návrh Plánu dopravnej obsluhy pre mesto Nitra – príloha Ikona súboru pdf (1703 KB)

49_2011 – Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra na rok 2011 Ikona súboru pdf (44 KB)

29_2011 – Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.339_2010-MZ zo dňa 18_11_2010 ( SPP – distribúcia,a.s., Mlynské .pdf  Ikona súboru pdf (34.6 KB)

41_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú.Zobor „C“KN parc. č.91_1).pdf  Ikona súboru pdf (36.5 KB)

38_2011 – Návrh na zámer nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra ( k.ú. Nitra „C“KN parc. č. 2764_2 a 2764_3).pdf  Ikona súboru pdf (37.2 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021