13. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011
15. december 2011
13. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011

13. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011 Súbory na stiahnutie(32 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 15.12.2011

Dochádzka poslancov z 13. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 15. decembra 2011 Ikona súboru pdf (57 KB)

Hlasovania z 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011 Ikona súboru pdf (257 KB)

Pozvánka na 13. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011 Ikona súboru pdf (100 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 13. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011 Ikona súboru pdf (295 KB)

Zápisnica z 13. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 15. decembra 2011 Ikona súboru pdf (373 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 15. december 2011

20111202 Nájomné byty Nitra – Approval procedure Ikona súboru pdf (895 KB)

300-2011 zmena uznesenia 161-2005- MŠ Párovská 40 Ikona súboru pdf (67 KB)

mat 409-2011 Ch cintorín 12 12 2011 Ikona súboru pdf (63 KB)

mat 339-2011 – Granvia Construction s r o Ikona súboru pdf (313 KB)

mat 368-2011- Mgr Anna Škvárová Ikona súboru pdf (364 KB)

mat 372-2011- MARTINÁK s r o Ikona súboru pdf (990 KB)

mat 387-2011- Chrenovská tržnica Ikona súboru pdf (376 KB)

mat 390-2011- Slavomír Priesol Ikona súboru pdf (313 KB)

mat 392-2011- Mestská tržnica Ikona súboru pdf (572 KB)

mat 393-2011- Wemart s r o Ikona súboru pdf (787 KB)

mat 394-2011- RK cirkva Ikona súboru pdf (723 KB)

mat 395-2011- Ľ Šindler Ikona súboru pdf (296 KB)

mat 396-2011- Granvia Construction s r o Ikona súboru pdf (363 KB)

mat 397-2011- RINOX s r o Ikona súboru pdf (296 KB)

mat 398-2011- Ing Karol Medovič Ikona súboru pdf (279 KB)

mat 399-2011- MVDr Milan Heder a manž J Hederová Ikona súboru pdf (290 KB)

mat 400-2011- SSC Ikona súboru pdf (410 KB)

mat 402-2011- Granvia Construction s r o Ikona súboru pdf (285 KB)

mat 403-2011- Granvia Construction s r o Ikona súboru pdf (71 KB)

mat 406-2011-Agrokomplex zmena uzn Ikona súboru pdf (65 KB)

mat č 313-2011 – Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva Ikona súboru pdf (105 KB)

mat č 381-2011 – Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 Ikona súboru pdf (64 KB)

mat č 385-2011 – Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 18_2008 o umiestňovaní tlačených reklamných prostriedkov Ikona súboru pdf (88 KB)

mat č. 365_2011 – návrh viacročného rozpočtu mesta Nitry na roky 2012- 2014 Ikona súboru pdf (3303 KB)

mat č. 407_2011 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2011 Ikona súboru pdf (111 KB)

Materiál č 408-2011 _bytový projekt Harmónia_ Ikona súboru pdf (89 KB)

mat č 365-2011- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012  Ikona súboru pdf (90.0 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021