28. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. augusta 2009
20. august 2009
28. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. augusta 2009
28. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. augusta 2009 Súbory na stiahnutie(45 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 20. august 2009

1338-_09_2 Ikona súboru pdf (155 KB)

1373_09_1 Ikona súboru pdf (181 KB)

1446_09 Ikona súboru pdf (356 KB)

1476_09 Ikona súboru pdf (205 KB)

1480_09 Ikona súboru pdf (31 KB)

1481_09 Ikona súboru pdf (29 KB)

1482_09 Ikona súboru pdf (28 KB)

1483_09 Ikona súboru pdf (28 KB)

1484_09 Ikona súboru pdf (33 KB)

1488_09 Ikona súboru pdf (36 KB)

1489_09 Ikona súboru pdf (35 KB)

1490_09 Ikona súboru pdf (268 KB)

1491_09 Ikona súboru pdf (166 KB)

1495_09 Ikona súboru pdf (251 KB)

1497_09 Ikona súboru pdf (73 KB)

1499_09 Ikona súboru pdf (123 KB)

1501_09 Ikona súboru pdf (314 KB)

1502_09 Ikona súboru pdf (29 KB)

1503_09 Ikona súboru pdf (69 KB)

1504_09 Ikona súboru pdf (135 KB)

1505_09 Ikona súboru pdf (146 KB)

1506_09 Ikona súboru pdf (355 KB)

1507_09 Ikona súboru pdf (42 KB)

1508_09 Ikona súboru pdf (153 KB)

1509_09 Ikona súboru pdf (46 KB)

1510_09 Ikona súboru pdf (43 KB)

1511_09 Ikona súboru pdf (107 KB)

1513_09 Ikona súboru pdf (122 KB)

1514_09 Ikona súboru pdf (411 KB)

1515_09 Ikona súboru pdf (307 KB)

151609 Ikona súboru pdf (33 KB)

1517_09 Ikona súboru pdf (52 KB)

1518_09 Ikona súboru pdf (60 KB)

1519_09 Ikona súboru pdf (183 KB)

1520_09 Ikona súboru pdf (60 KB)

1521_09 Ikona súboru pdf (27 KB)

1522_09 Ikona súboru pdf (38 KB)

1523_09 Ikona súboru pdf (85 KB)

1539_09 Ikona súboru pdf (28 KB)

1540_09 Ikona súboru pdf (170 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 20.08.2009

Dochádzka poslancov z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 20. augusta 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Hlasovanie z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. augusta 2009 Ikona súboru pdf (255 KB)

Pozvánka na 28. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. augusta 2009 Ikona súboru pdf (34 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 20. augusta 2009 Ikona súboru pdf (172 KB)

Zápisnica z 28. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 20. augusta 2009 Ikona súboru pdf (224 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021