Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31. januára 2008
31. január 2008
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31. januára 2008
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 31. januára 2008 Súbory na stiahnutie(2 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 31. január 2008

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Ni t r e č . 3 0 9 _9 9 z 25. 11. 1999 Ikona súboru pdf (6157 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica rok 2008

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva – rok 2008 Ikona súboru pdf (4612 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021