08. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.09.2007

08. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.09.2007

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica rok 2007

08. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 14.09.2007


Vytvorené: 22. 1. 2024
Upravené: 22. 1. 2024