22. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. novembra 2012
7. november 2012
22. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. novembra 2012
22. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. novembra 2012 Súbory na stiahnutie(18 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 07.11.2012

Dochádzka poslancov z 22. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. 11. 2012 Ikona súboru pdf (82 KB)

Dochádzka poslancov z 22. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. 11. 2012 Ikona súboru pdf (82 KB)

Hlasovania poslancov z 22. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. 11. 2012 Ikona súboru pdf (98 KB)

Hlasovania poslancov z 22. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 7. 11. 2012 Ikona súboru pdf (98 KB)

Pozvánka na 22. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 07.11.2012 Ikona súboru pdf (604 KB)

Pozvánka na 22. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 07.11.2012 Ikona súboru pdf (604 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 22. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. novembra 2012 Ikona súboru pdf (89 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 22. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07. novembra 2012 Ikona súboru pdf (89 KB)

Zápisnica z 22. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07.11.2012 Ikona súboru pdf (123 KB)

Zápisnica z 22. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 07.11.2012 Ikona súboru pdf (123 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 07. november 2012

mat. č. 723-2012 – Cena Mesta Nitry-Dr h c prof Ing Peter Bielik PhD Ikona súboru pdf (113 KB)

mat. č. 723-2012 – Cena Mesta Nitry-Dr h c prof Ing Peter Bielik PhD Ikona súboru pdf (113 KB)

mat. č. 724-2012 – Cena mesta Nitry – Mgr art Jan Greššo Ikona súboru pdf (108 KB)

mat. č. 724-2012 – Cena mesta Nitry – Mgr art Jan Greššo Ikona súboru pdf (108 KB)

mat. č. 725-2012 – Cena mesta Nitry – JUDr Pavol Hrušovský Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 725-2012 – Cena mesta Nitry – JUDr Pavol Hrušovský Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 727-2012 – Dohoda o spolupráci medzi mestom Nitra a mestom Veszprém Ikona súboru pdf (156 KB)

mat. č. 727-2012 – Dohoda o spolupráci medzi mestom Nitra a mestom Veszprém Ikona súboru pdf (156 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021