16. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 11.12.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

  1. Materiál č. 363/2023
    Návrh na riešenie financovania projektu Kreatívneho centra vo výške 9 027 315,17 €
  2. Materiál č. 364/2023
    Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023

Vytvorené: 6. 12. 2023
Upravené: 2. 2. 2024