23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 10.11.2016
31. október 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.11.2016

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.11.2016

 voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 10.11.2016


 program Mestského zastupiteľstva v Nitre – 10.11.2016


 

 

 kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 10.11.2016


 

 Materiál číslo 788/2016


 

 Materiál číslo 806/2016


 

 Materiál číslo 784/2016


 

 Materiál číslo 785/2016


 

 Materiál číslo 786/2016


 

 Materiál číslo 794/2016


 

 Materiál číslo 805/2016


 

 Materiál číslo 803/2016


 

 Materiál číslo 804/2016


 

 Materiál číslo 782/2016


 

 Materiál číslo 783/2016


 

 Materiál číslo 789/2016


 

 Materiál číslo 801/2016


 

 Materiál číslo 797/2016


 

 Materiál číslo 802/2016


 

 Materiál číslo 791/2016


 

 Materiál číslo 790/2016


 

 Materiál číslo 799/2016


 

 Materiál číslo 795/2016


 

 Materiál číslo 796/2016


 

 Materiál číslo 798/2016


 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.11.2016

 

interpelácie z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 10.11.2016


 

diskusia z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 10.11.2016


 

návrh na uznesenie z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 10.11.2016


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021