11. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 22.10.2015
16. október 2015

Súbory na stiahnutie:

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.09.2015

 

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10. september 2015

 

 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021