32. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 12.10.2017
3. október 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 12.10.2017


 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 12.10.2017 

otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 12.10.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 12.10.2017


 

materiál číslo 19


 

materiál číslo 1173/2017


 

materiál číslo 1176/2017


 

materiál číslo 1186/2017


 

materiál číslo 1183/2017


 

materiál číslo 1126/2017-1


 

materiál číslo 1148/2017-1


 

materiál číslo 1174/2017


 

materiál číslo 1172/2017


 

materiál číslo 1166/2017


 

materiál číslo 1167/2017


 

materiál číslo 1155/2017


 

materiál číslo 1168/2017


 

materiál číslo 1169/2017


 

materiál číslo 1175/2017


 

materiál číslo 1177/2017


 

materiál číslo 1179/2017


 

materiál číslo 1180/2017


 

materiál číslo 1181/2017


 

materiál číslo 1182/2017


 

materiál číslo 1178/2017


 

materiál číslo 1171/2017


 

materiál číslo 1184/2017


 

materiál číslo 1187/2017


 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 12.10.2017 

materiál číslo 1195/2017


 

materiál číslo 1197/2017


 

k materiálu číslo 1176/2017


 

k materiálu číslo 1183/2017


 

k materiálu číslo 1177/2017


 

 

interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 12.10.2017


 

diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 12.10.2017


 

návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 12.10.2017


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021