Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 08.12.2014
8. december 2014
.
Súbory na stiahnutie(12 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 08.12.2014

Dochádzka z Ustonovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08. 12. 2014.pdf Ikona súboru pdf (73 KB)

Hlasovania z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08. 12. 2014.pdf Ikona súboru pdf (364 KB)

Pozvánka na Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo, konané dňa 8.12.2014 Ikona súboru pdf (53 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 8. 12. 2014 Ikona súboru pdf (108 KB)

Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 08.12.2014.pdf Ikona súboru pdf (180 KB)

Materiály k ustanovujúcemu zasadnutiu MZ – 08. december 2014

mat. č. 1649-2014 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na mesiac december 2014 a na I. polrok 2015.pdf Ikona súboru pdf (90 KB)

mat. č. 1651-2014 – Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov.pdf Ikona súboru pdf (101 KB)

mat. č. 1652-2014 – Návrh na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre.pdf Ikona súboru pdf (81 KB)

mat. č. 1653-2014 – Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach.pdf Ikona súboru pdf (90 KB)

mat. č. 1654-2014 – Návrh na zriadenie stálych Komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich predsedov a členov z radov poslancov.pdf Ikona súboru pdf (147 KB)

mat. č. 1655-2014 – Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre.pdf Ikona súboru pdf (80 KB)

mat. č. 1656-2014 – Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Nitry podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253_1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostoch obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.pdf Ikona súboru pdf (97 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021