19. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 28.07.2016
25. júl 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.06.2016

 

Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28.07.2016

          Voľba pracovných komisií


 

          materiál číslo 686/2016


          Príloha  Ikona súboru pdf (2.0 MB)

          materiál číslo 691/2016


          materiál číslo 690/2016


          materiál číslo 687/2016


          materiál číslo 692/2016


          materiál číslo 688/2016


 

           Návrh na uznesenie


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021