36. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 25.01.2018
18. január 2018

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 25.01.2018

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 25.01.2018

otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 25.01.2018


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 25.01.2018


 

Materiál číslo 19


 

Materiál číslo 666/2016


 

Materiál číslo 1295/2018


 

Materiál číslo 1294/2018


 

Materiál číslo 1307/2018


 

Materiál číslo 1281/2017-1


 

Materiál číslo 1308/2018


 

Materiál číslo 1306/2018


 

Materiál číslo 1309/2018


 

Materiál číslo 1289/2018


 

Materiál číslo 1290/2018


 

Materiál číslo 1064/2017-2


 

Materiál číslo 1254/2017


 

Materiál číslo 1296/2018


 

Materiál číslo 1275/2018


 

Materiál číslo 1276/2018


 

Materiál číslo 1291/2018


 

Materiál číslo 1292/2018


 

Materiál číslo 1297/2018


 

Materiál číslo 1298/2017


 

Materiál číslo 1299/2018


 

Materiál číslo 1300/2018


 

Materiál číslo 1302/2018


 

Materiál číslo 1280 2017


 

Materiál číslo 1303/2018


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 25.01.2018

Materiál číslo 1312/2018


Materiál číslo 1311/2018


Materiál číslo 1314/2018


 

Materiál číslo 1315/2018


 

Materiál číslo 1316/2018


 

K materiálu číslo 1307/2018


interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 25.01.2018


diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 25.01.2018


 

 návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 25.01.2018


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021